Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja

SŁOWNIK

Karaczany

Karaluch Wschodni
Osiąga długość 18-30mm. Posiada charakterystyczną barwę brunatnoczarną, przy czym samice są ciemniejsze. Samica składa około 15 jaj do kokonu jajowego długości 7-10 mm. Larwy wylęgają się po 7-8 tygodniach, a przeobrażają się w dorosłe karaczany po 6-8 miesiącach. Karaluch najbardziej aktywny jest wieczorem i nocy, dzień spędza w ukryciu. Najczęściej występuje w mieszkaniach, stołówkach, sklepach, magazynach. Żywi się odpadami kuchennymi, oraz artykułami spożywczymi. Zanieczyszcza produkty żywnościowe i bywa przenosicielem pasożytów, oraz bakterii chorobotwórczych.

Prusak
Osiąga długość 10-13 mm. Podstawową barwą jest żółtawa lub jasno-czerwonobrązowa, przy czym na przedpleczu występują dwa podłużne, ciemniejsze pręgi. Długie nogi umożliwiają mu szybkie bieganie. Prusak posiada także skrzydła, które u obu płci są dobrze rozwinięte, jednak nie służą one do fruwania, lecz jednak tylko do szybowania przy spadaniu. W kokonie jajowym prusaka znajdują się około 50 jaj. Wielkość kokonu waha się w granicach od 4 do 9 mm długości. Po każdej kopulacji samica wytwarza średnio 3 takie kokony. Prusak prowadzi nocny tryb życia, w ciągu dnia ukrywają się w szparach podłóg, ścian i mebli. Płaskie ciało umożliwia mu przeciskanie się przez wąskie szczeliny. Najczęściej zamieszkuje mieszkania, kuchnie, piekarnie, sklepy spożywcze, oraz magazyny. Żywi się najrozmaitszymi odpadkami żywności. Zanieczyszcza produkty żywnościowe i bywa przenosicielem pasożytów, oraz bakterii chorobotwórczych.

Pluskwy

Osiągają długość 5-6 mm. Są barwy brunatnej, a ich ciało jest silnie spłaszczone i bardzo szerokie. Po brzusznej stronie tułowia posiadają gruczoły wydzielające substancje o nieprzyjemnym, charakterystycznym zapachu. Samice składają do 200 jaj. W temperaturze pokojowej larwy wylęgają się po upływie 10 dni. Jaja składane są do szpar w podłogach, ścianach, meblach i obrazach. Pluskwy żerują zwykle nocą. Żywią się krwią przede wszystkim człowieka, ale tak, że psów i kotów. Kryją się w szczelinach ścian, mebli, podłóg i ram obrazów.

Pchły

Samice osiągają długość 3 mm, samce są o połowę mniejsze. Ich kształt jest jajowaty a ubarwienie ciemnobrunatne. Pchły są przenosicielem wielu chorób m.in. dżumy. Samice składają po kilkaset jaj (do 8 dziennie) do szpar w podłogach. Po kilku dniach wylęgają się larwy, które cały rozwój odbywają wśród nagromadzonych odpadków organicznych. Występują na psach, kotach, przypadkowo na szczurach i innych gryzoniach, oraz zdarza się, że atakują człowieka. U człowieka ich ukąszenia powodują świąd skóry.

Mole

Omacnica Spichrzanka
Potocznie zwana molem spożywczym. Rozpiętość skrzydeł wynosi do 20 mm. Mają barwę rdzawą. Gąsienice osiągają 12 mm długości i są barwy brudnobiałej w ciemne plamki. W ciągu roku rozwijają się od 2 do 3 pokoleń. Gąsienice żerują na ziarnie zbóż, na innych nasionach lub przetworach spożywczych.

Gryzonie

Szczur wędrowny
Osiąga długość ciała 19-28 cm (nie licząc ogona), natomiast sam ogon ma długość 13-23 cm. Szczur posiada charakterystyczny brunatno szary grzbiet z żółtawym odcieniem. Czasem spotykane są również osobniki z całym czarnym grzbietem. Samica jest w stanie rodzić jeden miot za drugim, ponieważ tuż po urodzeniu młodych znowu jest gotowa do zapłodnienia. Każdy miot może liczyć od 7 do nawet 17 sztuk maluchów. Przebywa w zabudowaniach człowieka. Żywi się wszystkim tym, co służy za pokarm człowiekowi i zwierzętom hodowlanym, oraz niszczy papier, ubranie, obuwie i skórę. Nie gardzi też padliną. Szczury przenoszą liczne choroby. Najczęściej za pośrednictwem pcheł. W mięśniach szczurów osiedlają się groźne pasożyty – trychiny, czyli włośnie kręte.

Mysz domowa
Mysz osiąga długość ciała do 11 cm, natomiast długość ogona do 10 cm. Ciało barwy szaro-żółtawej. Samica daje rocznie od 5-8 miotów, wyjątkowo nawet 10. W miocie jest zwykle od 4-9 młodych (maksymalnie 19). Mysz prowadzi tryb życia głównie nocny. Żyje w środowisku człowieka. Jest wszystkożerna i łatwo może się przystosować do różnego rodzaju pokarmu. Mysz domową uważa się za szkodnika. Powoduje straty w miejscach składowania żywności. Może być nosicielem chorób.

Mrówki

Mrówka Faraona
Robotnice osiągają długość 2-3 mm. Żyją w domostwach. Żywią się najrozmaitszym pokarmem, głównie produktami spożywczymi. Mrówki przenoszą choroby bakteryjne i wirusowe.