Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja

SŁOWNIK

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

System HACCP to bardzo ważny między innymi dla sektora spożywczego i rolnego System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points). Stworzony on został w celu opracowania systemowego postępowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Odbywa się to głównie poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia różnych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. 

Firmy, które zobowiązane są do stosowania systemu HACCP chętnie podejmują współpracę z ekipami usług DDD, które oferują zarówno deratyzację, jak i dezynfekcję oraz dezynsekcję. Nasz zespół zapewnia warszawskim klientom m.in. skuteczny monitoring DDD. 

Dowiedz się więcej o HACCP z naszego wpisu blogowego: DEZYNFEKCJA: W JAKICH BRANŻACH NAJCZĘŚCIEJ POWINNO SIĘ JĄ WYKONYWAĆ?

Siedem ważnych zasad systemy HACCP! 

  1. Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych. 
  2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli. 
  3. Identyfikacja limitów krytycznych. 
  4. Ustalenie systemu monitorowania. 
  5. Określenie działań korygujących. 
  6. Ustalenie procedur zapisów. 
  7. Ustalenie procedur weryfikacji systemu.