Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja

SŁOWNIK

Herbicydy

Herbicydy

Herbicydy to grupa substancji chemicznych pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które są wykorzystywane do zwalczania chwastów w uprawach rolniczych, sadach, ogrodach i na trawnikach. Działanie herbicydów opiera się na zaburzaniu procesów metabolicznych w roślinach chwastów, powodując ich obumieranie. Dodatkowo środki takie ograniczają rozwój kolonii insektów m.in. upośledzając ich układy nerwowe. Wiele herbicydów ma dodatkowe działanie, którym jest odstraszanie szczurów oraz innych szkodników. Jeśli potrzebujesz skutecznego odszczurzenia swojego terenu otwartego, zgłoś się do nas! Nie tylko oferujemy deratyzację w budynkach, ale także na działkach i polach.