Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja

SŁOWNIK

Biedronki

Biedronka azjatycka
Jak sama nazwa sugeruje, pochodzi z krajów azjatyckich. Mimo tego rozprzestrzeniła się w obydwu Amerykach, jak i krajach europejskich w tym w Polsce. Po raz pierwszy w kraju nad Wisłą została zobaczona w Poznaniu w 2006 roku. Z natury jej ukąszenia nie są groźne, chociaż odnotowano przypadki, kiedy jej ukąszenie spowodowało reakcje alergiczne skóry i układu oddechowego. Przeciętnie żyje od 30 do 90 dni, ale zdarzają się przypadki, kiedy biedronka żyła nawet 3 lata. Z uwagi na zagrożenie dla miejscowej bioróżnorodności, biedronka podlega stałej kontroli liczebności populacji.

Biedronka azjatycka