Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja

SŁOWNIK

Gryzonie

Szczur wędrowny
Osiąga długość ciała 19-28 cm (nie licząc ogona), natomiast sam ogon ma długość 13-23 cm. Szczur posiada charakterystyczny brunatno szary grzbiet z żółtawym odcieniem. Czasem spotykane są również osobniki z całym czarnym grzbietem. Samica jest w stanie rodzić jeden miot za drugim, ponieważ tuż po urodzeniu młodych znowu jest gotowa do zapłodnienia. Każdy miot może liczyć od 7 do nawet 17 sztuk maluchów. Przebywa w zabudowaniach człowieka. Żywi się wszystkim tym, co służy za pokarm człowiekowi i zwierzętom hodowlanym, oraz niszczy papier, ubranie, obuwie i skórę. Nie gardzi też padliną. Szczury przenoszą liczne choroby. Najczęściej za pośrednictwem pcheł. W mięśniach szczurów osiedlają się groźne pasożyty – trychiny, czyli włośnie kręte.

Mysz domowa
Mysz osiąga długość ciała do 11 cm, natomiast długość ogona do 10 cm. Ciało barwy szaro-żółtawej. Samica daje rocznie od 5-8 miotów, wyjątkowo nawet 10. W miocie jest zwykle od 4-9 młodych (maksymalnie 19). Mysz prowadzi tryb życia głównie nocny. Żyje w środowisku człowieka. Jest wszystkożerna i łatwo może się przystosować do różnego rodzaju pokarmu. Mysz domową uważa się za szkodnika. Powoduje straty w miejscach składowania żywności. Może być nosicielem chorób.