Deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja

SŁOWNIK

Myszy

Myszy to niewielkie gryzonie, których długość ciała wynosi od 7 do 12 cm (ogon mierzy od 5,5 do 11 cm), a masa ciała mieści się w granicach 15 – 25 gramów. Wyróżnić można kilka gatunków myszy i myszowatych, w tym mysz domową, myszarkę leśną, myszarkę zaroślową, myszarkę zielną oraz myszarkę polną. Spośród wymienionych gryzoni największym problem dla człowieka stanowi mysz domowa, która chętnie odwiedza garaże, pomieszczenia gospodarcze, strychy, piwnice i spiżarnie. Na czym polega ich eliminacja? W większości przypadków zwalczanie myszy przypomina deratyzację, w ramach której ważna jest obserwacja populacji gryzonia na danym obszarze i zastosowanie właściwych technik usuwania zagrożenia. Nasza firma oferuje wiele metod, w tym rozstawianie skutecznych pułapek i trutek. Masz problem z myszami? Skorzystaj z usług DDD firmy Alerobale.pl! Szybka deratyzacja w Warszawie, zapewniona!